సప్తాహముగా శ్రీ శంకర జయంతి మహోత్సవములు
వైశాఖ శుక్ల పంచమి, శంకర జయంతి మహాపర్వదినమును పురస్కరించుకుని, సప్తాహముగా ఈ వారం రోజులూ శ్రీ శంకర భగవత్పాదులవారికి నమస్సుమములు అర్పిస్తూ…

Leave a Reply

error: Content is protected !!