Tag: అనుష్టుప్ వృత్త

అనుష్టుప్ వృత్త – భీమరూపి 5వ స్తోత్రం.

అనుష్టుప్ వృత్త – భీమరూపి 5వ స్తోత్రం : అనుష్టుప్ వృత్త భీమరూపి 5వ స్తోత్రం. హనుమంతా రామదూతా | వాయుపుత్రా మహాబళీ | బ్రహ్మచారీ కపీ నాథా ! విశ్వంభరా జగత్పతే || 1 ॥ దానవారీ కామాంతకా |…

error: Content is protected !!