Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram 

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram : శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్ : దేవ్యువాచ దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలఙ్ఞ! మహేశ్వర! కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! || అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః || ఈశ్వర ఉవాచ దేవి!…

Sri Gayatri Stotram – శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం

Sri Gayatri Stotram – శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం. నమస్తే దేవి గాయత్రీ సావిత్రీ త్రిపదేఽక్షరీ | అజరేఽమరే మాతా త్రాహి మాం భవసాగరాత్ || 1 || నమస్తే సూర్యసంకాశే సూర్యసావిత్రికేఽమలే | బ్రహ్మవిద్యే మహావిద్యే వేదమాతర్నమోఽస్తు తే ||…

Pahi Rama Prabho – పాహి రామప్రభో.

Pahi Rama Prabho – పాహి రామప్రభో. : రామదాసు కీర్తన పాహి రామప్రభో పాహిరామప్రభో పాహిరామప్రభో పాహి భద్రాద్రి వైదేహి రామప్రభో శ్రీమన్మహా గుణస్తోమమాభిరామమీనామ కీర్తనలు వర్ణింతురా రామప్రభో ఇందిరాహృదయారవిందాధిరూఢ సుందరాకార సానంద రామప్రభో ఎందునేజూడ మీసుందరానందమును కందునోకన్నులింపపొద శ్రీరామప్రభో…

Sri Devi Khadgamala Stotram – Telugu

Sri Devi Khadgamala Stotram – Telugu.: శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం. శ్రీ దేవీ ప్రార్థన. హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్…

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Telugu lyrics – ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం.

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Telugu lyrics – ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం. లఘు స్తోత్రం సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ । ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ॥ పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ । సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే…

Shiva Tandava Stotram – శివ తాండవ స్తోత్రం

Shiva Tandava Stotram – శివ తాండవ స్తోత్రం : Shiva Tandava Stotram: జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ | డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ || 1 || జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ- -విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని | ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే…

Gayatri Kavacham in Telugu – గాయత్రీ కవచం.

Gayatri Kavacham in Telugu – గాయత్రీ కవచం. Gayatri Kavacham. నారద ఉవాచ స్వామిన్ సర్వజగన్నాధ సంశయో‌உస్తి మమ ప్రభో చతుషష్టి కళాభిజ్ఞ పాతకా ద్యోగవిద్వర ముచ్యతే కేన పుణ్యేన బ్రహ్మరూపః కథం భవేత్ దేహశ్చ దేవతారూపో మంత్ర రూపో…

Shiva kavacham Lyrics in Telugu. శివ కవచం.

Shiva kavacham Lyrics in Telugu. శివ కవచం. Shiva kavacham Lyrics అస్య శ్రీ శివ కవచ స్తోత్ర మహా మంత్రస్య ఋషభ యోగీశ్వర ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ సాంబ సదా శివో దేవతా |…

Govindashtakam lyrics in Telugu

Govindashtakam lyrics in Telugu. Govindashtakam lyrics is written by aadi Shankaracharya. Watch this Govindashtakam lyrics in Telugu. గోవిందాష్టకం. సత్యం జ్ఞానమనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశమ్ । గోష్ఠప్రాంగణరింఖణలోలమనాయాసం పరమాయాసమ్ । మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారమ్ । క్ష్మామానాథమనాథం…

SHIVA MANASA PUJA – శివ మానస పూజ.

SHIVA MANASA PUJA – శివ మానస పూజ. రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం నానారత్న విభూషితం మృగమదా మోదాంకితం చందనమ్ | జాతీ చంపక బిల్వపత్ర రచితం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవ దయానిధే…

Lalitha Pancharatnam lyrics in Telugu & Hindi.

Lalitha Pancharatnam lyrics in Telugu & Hindi. Lalitha Pancharatnam lyrics in Telugu – లలితా పంచరత్నం.: ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందం బింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ | ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యం మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ || 1 || ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం…

Sri Surya Ashtakam in Telugu & Hindi.

Sri Surya Ashtakam in Telugu & Hindi. Sri Surya Ashtakam in Telugu.: శ్రీ సూర్యాష్టకం. ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం…

Sri Guru Paduka Stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Guru Paduka Stotram lyrics in Telugu & Hindi.: Sri Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu – శ్రీ గురు పాదుకా స్తోత్రం.: అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ | వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్…

Hari Harulaku Priyamaina KartheekaMasam Lyrics in Telugu.

Hari Harulaku Priyamaina KartheekaMasam Lyrics in Telugu. హరి హరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం సరిలేని వ్రత పూజలు సలుపుటకవకాశం హరి హరులకు ప్రియమైన కార్తీక మాసం…. కార్తీక మాసం… చరణం 1: పవిత్రతకు మరో పేరు ప్రాతః స్నానం…

Bala Mukundashtakam lyrics in Telugu , Hindi and English.

Bala Mukundashtakam lyrics in Telugu , Hindi and English. Bala Mukundashtakam lyrics in Telugu: బాల ముకుందాష్టకం.: కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతమ్ | వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి ||…

Manidweepa Varnana Lyrics.

Manidweepa Varnana Song Lyrics in Telugu – Devotional Manidweepa Varnana Lyrics penned by , music composed by Devotional and sung by Devotional and released via Music label Devotional. Contents In…

Nitya Sandhya Vandanam Lyrics in Telugu.

Nitya Sandhya Vandanam lyrics in Telugu: Nitya Sandhya Vandanam -నిత్య సంధ్యా వందనమ్: శరీర శుద్ధి అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం” గతో ‌உపివా | యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శ్శుచిః || పుండరీకాక్ష !…

Sri Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Ganesha Mangalashtakam Lyrics in Telugu & Hindi :   Sri Ganesha Mangalashtakam Telugu Lyrics: గణేశ మంగళాష్టకం. గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే | గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళం || 1 || నాగయఙ్ఞోపవీదాయ నతవిఘ్నవినాశినే…

Ganapati Atharva Sheersham Telugu Lyrics.:

Ganapati Atharva Sheersham Telugu Lyrics.: గణపతి అథర్వ శీర్షం -గణపతి అథర్వ శీర్షోపనిషత్ :  ఓం భద్రం కర్ణే’భిః శృణుయామ’ దేవాః | భద్రం ప’శ్యేమాక్షభిర్యజ’త్రాః | స్థిరైరంగై”స్తుష్ఠువాగ్‍ం స’స్తనూభిః’ | వ్యశే’మ దేవహి’తం యదాయుః’ | స్వస్తి న…

Nirvana shatakam lyrics – నిర్వాణ షట్కం. -निर्वाण षट्कम: |

Nirvana shatakam – నిర్వాణ షట్కం. -निर्वाण षट्कम: | Nirvana shatakam in Telugu- నిర్వాణ షట్కం.: శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహం న చ శ్రోత్ర జిహ్వా న చ…

error: Content is protected !!