Tag: రామదాస స్వామి వారి భజన.

రామదాస స్వామి వారి భజన.

రామదాస స్వామి వారి భజన.   సజ్జనగడ నివాస మాఝే రామదాసమాయె, మాఝే రామదాసమాయె | సజ్జనగడ నివాస, సజ్జనగడ నివాస మాఝే రామదాస మాయె ॥   (పై భజన చేస్తూ శ్రీరాముల వారి ఎదురుగా ఉన్న శ్రీదాసమారుతి గార్కి…

error: Content is protected !!