Tag: శ్రీ గురురాయాంచీ భూపాళీ

శ్రీ గురురాయాంచీ భూపాళీ.

శ్రీ గురురాయాంచీ భూపాళీ : ఉఠా తుమీ సత్వరగురురాయా | ప్రభాతీ దావా ముఖ కమలా ॥ధృ॥ పహాటె తుమీ భూపాళీ మణతా | ఐకతా హరలీ భవ చింతా ॥ తుమచియా రూపామనీధ్యాతా | మోక్షపద యేఈ మగ హాతా…

error: Content is protected !!