Tag: శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం.

Sri Durga Apaduddharaka Stotram – శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం.

Sri Durga Apaduddharaka Stotram: శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం. నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకమ్పే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే | నమస్తే జగద్వంద్య పాదారవిందే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || 1 || నమస్తే జగచ్చిన్త్య మానస్వరూపే నమస్తే…

error: Content is protected !!