Tag: సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబ స్తోత్రం.

Subramanya Karavalamba Stotram Telugu Lyrics.

Subramanya Karavalamba Stotram Telugu Lyrics: హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో, శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో । శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ 1 ॥ దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ, దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద । దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్…

error: Content is protected !!