Tag: Nava Durga Stotram. నవ దుర్గా స్తోత్రమ్

Nava Durga Stotram. నవ దుర్గా స్తోత్రమ్

Nava Durga Stotram. నవ దుర్గా స్తోత్రమ్:   గణేశః హరిద్రాభంచతుర్వాదు హారిద్రవసనంవిభుమ్ | పాశాంకుశధరం దైవంమోదకందంతమేవ చ || దేవీ శైలపుత్రీ వందే వాఞ్ఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం| వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీమ్ || దేవీ బ్రహ్మచారిణీ దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ…

error: Content is protected !!