Daridrya Dahana Shiva Stotram lyrics in Telugu & Hindi.:

Daridrya Dahana Shiva Stotram lyrics in Telugu:

 దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం.

విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయ

కర్ణామృతాయ శశిశేఖర ధారణాయ ।

కర్పూరకాంతి ధవళాయ జటాధరాయ

దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 1 ॥

గౌరీప్రియాయ రజనీశ కళాధరాయ

కాలాంతకాయ భుజగాధిప కంకణాయ ।

గంగాధరాయ గజరాజ విమర్ధనాయ

దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 2 ॥

భక్తప్రియాయ భవరోగ భయాపహాయ

ఉగ్రాయ దుఃఖ భవసాగర తారణాయ ।

జ్యోతిర్మయాయ గుణనామ సునృత్యకాయ

దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 3 ॥

చర్మాంబరాయ శవభస్మ విలేపనాయ

ఫాలేక్షణాయ మణికుండల మండితాయ ।

మంజీరపాదయుగళాయ జటాధరాయ

దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 4 ॥

పంచాననాయ ఫణిరాజ విభూషణాయ

హేమాంకుశాయ భువనత్రయ మండితాయ

ఆనంద భూమి వరదాయ తమోపయాయ ।

దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 5 ॥

భానుప్రియాయ భవసాగర తారణాయ

కాలాంతకాయ కమలాసన పూజితాయ ।

నేత్రత్రయాయ శుభలక్షణ లక్షితాయ

దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 6 ॥

రామప్రియాయ రఘునాథ వరప్రదాయ

నాగప్రియాయ నరకార్ణవ తారణాయ ।

పుణ్యాయ పుణ్యభరితాయ సురార్చితాయ

దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 7 ॥

ముక్తేశ్వరాయ ఫలదాయ గణేశ్వరాయ

గీతాప్రియాయ వృషభేశ్వర వాహనాయ ।

మాతంగచర్మ వసనాయ మహేశ్వరాయ

దారిద్ర్యదుఃఖ దహనాయ నమశ్శివాయ ॥ 8 ॥

వసిష్ఠేన కృతం స్తోత్రం సర్వరోగ నివారణమ్ ।

సర్వసంపత్కరం శీఘ్రం పుత్రపౌత్రాది వర్ధనమ్ ।

త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స హి స్వర్గ మవాప్నుయాత్ ॥ 9 ॥

 

ఇతి శ్రీ వసిష్ఠ విరచితం దారిద్ర్యదహన శివస్తోత్రం సంపూర్ణం.

Daridrya Dahana Shiva Stotram lyrics in Hindi:

विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय

कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय

कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय

दारिद्र्य दु:ख दहनाय नम: शिवाय… ॥ 1 ॥

गौरी प्रियाय रजनीशकलाधराय

कालान्तकाय भुजगाधिप कंकणाय

गंगाधराय गजराज विमर्दनाय

दारिद्र्य दु:ख दहनाय नम: शिवाय…॥ 2 ॥

भक्तिप्रियाय भवरोग भयापहाय

उग्राय दुर्गभवसागर तारणाय

ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुनृत्यकाय

दारिद्र्य दु:ख दहनाय नम: शिवाय…॥ 3 ॥

चर्माम्बराय शवभस्म विलेपनाय

भालेक्षणाय मणिकुंडल मण्डिताय

मंजीर पादयुगलाय जटाधराय

दारिद्र्य दु:ख दहनाय नम: शिवाय…॥ 4 ॥

पंचाननाय फनिराज विभूषणाय

हेमांशुकाय भुवनत्रय मण्डिताय

आनंदभूमिवरदाय तमोमयाय

दारिद्र्य दु:ख दहनाय नम: शिवाय…॥ 5 ॥

भानुप्रियाय भवसागर तारणाय

कालान्तकाय कमलासन पूजिताय

नेत्रत्रयाय शुभलक्षण लक्षिताय

दारिद्र्य दु:ख दहनाय नम: शिवाय…॥ 6 ॥

रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय

नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय

पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरर्चिताय

दारिद्र्य दु:ख दहनाय नम: शिवाय…॥ 7 ॥

मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय

गीतप्रियाय वृषभेश्वर वाहनाय

मातंग चर्मवसनाय महेश्वराय

दारिद्र्य दु:ख दहनाय नम: शिवाय…॥ 8 ॥

वसिष्ठेन कृतं स्तोत्रं सर्वरोगनिवारणम्।

सर्वसम्पत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादिवर्धनम्।

त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स हि स्वर्गमवाप्नुयात् ॥9॥

॥ महर्षि वसिष्ठ विरचित दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र सम्पूर्ण ॥

Daridrya dahana shiva stotram

Thank you for watching Daridrya Dahana Shiva Stotram.

Please watch to Ganga stotram.

And follow us on Facebook

Leave a Reply

error: Content is protected !!