Tag: శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రం.

Sri Raghavendra Stotram Telugu Lyrics.

Sri Raghavendra Stotram Telugu Lyrics.: శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రం. : శ్రీపూర్ణబోధగురుతీర్థపయోబ్ధిపారా కామారిమాక్షవిషమాక్షశిరః స్పృశంతీ | పూర్వోత్తరామితతరంగచరత్సుహంసా దేవాళిసేవితపరాంఘ్రిపయోజలగ్నా || 1 || జీవేశభేదగుణపూర్తిజగత్సుసత్త్వ నీచోచ్చభావముఖనక్రగణైః సమేతా | దుర్వాద్యజాపతిగిళైః గురురాఘవేంద్ర వాగ్దేవతాసరిదముం విమలీ కరోతు || 2 ||…

error: Content is protected !!