Tag: Bhajarama vishrama yogeshwaracha

భజారామ విశ్రామ యోగేశ్వరాచా శ్లోకములు

భజారామ విశ్రామ యోగేశ్వరాచా శ్లోకములు :   భజారామ విశ్రామ యోగేశ్వరాచా | జపూనేమిలా నేమ గౌరీ హరాచా ॥ స్వయె నీవనీ తాపసీ చంద్రమౌళీ । తుమ్హా సోడవీ రామహా అంతకాళీ ॥ 1॥   సదా సర్వదా యోగ…

error: Content is protected !!