Tag: Manyu suktam Lyrics

Manyu suktam Lyrics in telugu. (మన్యు సూక్తం.)

Manyu suktam Lyrics in telugu (మన్యు సూక్తం.) ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84 యస్తే” మన్యో‌உవి’ధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః’ పుష్యతి విశ్వ’మానుషక్ | సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా” యుజా సహ’స్కృతేన సహ’సా సహ’స్వతా ||…

error: Content is protected !!