Tag: Shani Vajra panjara kavacha stotram lyrics

Shani Vajra panjara kavacha stotram Lyrics.

Shani Vajra panjara kavacha stotram. Shani Vajra panjara kavacha stotram lyrics in Telugu : నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ । చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః ॥ బ్రహ్మా ఉవాచ ।…

error: Content is protected !!