Category: Lyrics

Brahmamurari surarchitha lingam song. Lingashtakam.

Brahmamurari surarchitha lingam – Lingashtakam Lyrics Lyrics Lingashtakam బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం నిర్మలభాసిత శోభిత లింగమ్ । జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ ॥ 1 ॥ దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం కామదహన కరుణాకర…

వివిధ రకాలైన రామాయణం వివరాలు.

వివిధ రకాలైన రామాయణం వివరాలు : సంస్కృత సాహిత్యంలో వాల్మీకి రామయణం తరువాత అంతగా ప్రసిద్ధంకాని రామాయణాలలో పేర్కొనదగినవి: అద్భుత రామాయణం ఆనంద రామాయణం ఆధ్యాత్మిక రామాయణం లేక భుసుండి రామాయణం. మహా రామాయణం లేక యోగ వాశిష్థము. అద్భుత రామాయణం.…

Sri Annapurna Stotram (Ashtakam)

Sri Annapurna Stotram (Ashtakam) – శ్రీ అన్నపూర్ణా స్తోత్రం. అపరనామ అన్నపూర్ణా అష్టకం. నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ నిర్ధూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ । ప్రాలేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ ॥…

Sri Annapurna Ashtottara Satanama Stotram. శ్రీ అన్నపూర్ణ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం :

Sri Annapurna Ashtottara Satanama Stotram.: శ్రీ అన్నపూర్ణ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం : అస్య శ్రీ అన్నపూర్ణాష్టోత్తర శతనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీ అన్నపూర్ణేశ్వరీ దేవతా స్వధా బీజం స్వాహా శక్తిః ఓం కీలకం మమ సర్వాభీష్టప్రసాదసిద్ధ్యర్థే…

Hanuman Ashtothara Shatha Namavali.

Hanuman Ashtothara Shatha Namavali : ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ఓం మహావీరాయ నమః ఓం హనుమతే నమః ఓం మారుతాత్మజాయ నమః ఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమః ఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమః ఓం అశోకవనికాచ్చేత్రే నమః ఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమః…

Pancha mukhi Hanumath Kavacha stotram telugu lyrics. పంచ ముఖి హనుమత్ కవచ స్తోత్రం.

Pancha mukhi Hanumath Kavacha stotram telugu lyrics. పంచ ముఖి హనుమత్ కవచ స్తోత్రం. Pancha mukhi Hanumath Kavacha stotram ॥ శ్రీపఞ్చముఖివీరహనూమత్కవచమ్ ॥ (సుదర్శనసంహితాతః ।) అస్య శ్రీపఞ్చముఖివీరహనూమత్కవచస్తోత్రమహామన్త్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః । గాయత్రీ ఛన్దః ।…

Anjaneya Dandakam telugu lyrics (ఆంజనేయ దండకమ్)

Anjaneya Dandakam telugu lyrics (ఆంజనేయ దండకమ్): శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం భజే సూర్యమిత్రం భజే రుద్రరూపం భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబు సాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసి నీ…

Ganesha Pancha Ratna Stotram Telugu & Hindi Lyrics.

Ganesha Pancha Ratna Stotram Telugu & Hindi Lyrics.: ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం | కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్ | అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం | నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ ||…

Sri Krishna Achuthashtakam.

Sri Krishna Achuthashtakam : అచ్యుతం కేశవం రామ నారాయణం, కృష్ణ దామోదరం వాసు దేవం హరిం; శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం, జానకీ నాయకం రామ చంద్రం భజే. ||1|| అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం, మాధవం శ్రీధరం రాధికారాధితమ్; ఇందిరా…

Sri Krishna Ashtakam telugu lyrics.

Sri Krishna Ashtakam telugu lyrics. వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనమ్ | దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ || అతసీ పుష్ప సంకాశం హార నూపుర శోభితమ్ | రత్న కంకణ కేయూరం కృష్ణం వందే…

Dhanvantari maha mantram telugu lyrics.

Dhanvantari maha mantram Telugu lyrics. ఆరోగ్యాన్ని మించిన అదృష్టం లేదు. మనిషి తన శత్రువులతో పోరాడి విజయం సాధించగలడు. కానీ, అనారోగ్యంతో గెలవలేడు. ఎంత డబ్బు సంపాదించినా ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే అన్నీ వృధానే. ఈ కారణంగా, వ్యక్తిగత ఆరోగ్య సంరక్షణ…

Sri Venkateswara Suprabhatham telugu lyrics. శ్రీ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతం.

Sri Venkateswara Suprabhatham telugu lyrics.: కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే । ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ ॥ 1 ॥ ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ । ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు ॥ 2…

Bilvashtakam lyrics in Telugu & Hindi

Bilvashtakam lyrics in Telugu & Hindi Bilvashtakam lyrics in Telugu : త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం త్రిజన్మ పాపసంహారమ్ ఏకబిల్వం శివార్పణం త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్చిద్రైః కోమలైః శుభైః తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం కోటి…

Lingashtakam telugu lyrics. లింగాష్టకం.

Lingashtakam telugu lyrics. లింగాష్టకం.: లింగాష్టకం అనేది శివుని ప్రార్థనా శ్లోకం. హిందువులు ఎక్కువగా చదివే స్తోత్రాలలో లింగాష్టక స్తోత్రం ఒకటి. లింగాష్టకంలో ఎనిమిది శ్లోకాలు ఉన్నాయి, ప్రతి శ్లోకం శివుని స్తుతిస్తూ వ్రాయబడింది. లింగాష్టక స్తోత్రాన్ని పదే పదే పఠించడం…

Garuda Gamana tava Telugu lyrics.

Garuda Gamana tava Telugu lyrics. గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ మనసిల సతు మమ నిత్యం || గరుడ || మమ తాపమ పా కురు దేవా మమ పాపమ పా కురు దే ~ వా ||…

Hanuman chalisa telugu lyrics.

Hanuman chalisa telugu lyrics: దోహా శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి | వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి || బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార | బల బుద్ధి విద్యా…

error: Content is protected !!